Opptakskrav og betingelser 2019-04-02T19:04:20+00:00

Opptakskrav og betingelser

NYHET:

Fra og med høsten 2019 flyttet hudpleieskolen til Tone Lise Akademiet på Hasle.

For å kontakte Tone Lise Akademiet angående spørsmål om studiet eller å avtale en omvisning trykk her.

OPPTAK:

Søkere må være fylt 18 år og beherske norsk. Alle søkere vil bli innkalt til opptaksintervju. Vi legger stor vekt på interesse og motivasjon hos våre søkere.
Søkere med videregående skole og relevant utdanning prioriteres ved opptak.

PRIS/BETINGELSER:


  • Total skoleavgift for hele året er kr 115.000,- (Summen er inkludert Cidesco skoleavgift på kr 590,- denne er ikke dekket av Lånekassen)
  • Registreringsavgift er kr 4500,- (betales før studiestart og trekkes fra studieavgift pr. semester)
  • Studieavgift første semester høst kr 57.500,-
  • Studieavgift andre semester vår kr 57.500,-
  • Cidesco eksamensavgift andre semester vår kr 590,- Cidesco har en egen eksamensavgift på kr 590,- pr elev. Denne er ikke en del av skolesummen,
    men er inkludert i total skoleavgift på kr 115.000,-

Studieavgiften inkluderer undervisning, Cidesco eksamensavgift, en arbeidsuniform og en startpakke med produkter som blir utdelt i forbindelse med undervisningen. Studieavgiften dekker ikke skolebøker, hvite helsesko, avgift til privatist eksamen og noe anbefalt Studieutstyr.

Beauty Hudpleieskole er en privatskole som følger offentlig godkjent lærerplan. Elevene må selv melde seg opp som privatister for å kunne ta offentlige eksamener etter aktuell lærerplan. Elevene melder som opp til åtte stk. privatisteksamner og dette er ikke dekket av Lånekassen. Se mer om dette på www.privatistweb.no

LÅNEKASSEN:

Beauty Hudpleieskole er godkjent av Lånekassen. Gå inn på Lånekassen  for å se hva du kan få av lån og stipend. Prøv Støttekalkulatoren for å få en pekepinn på hvor mye støtte du kan få.

BETALING AV TERMINAVGIFTEN:

Betaling av terminavgiftene må skje til oppsatte frister. Studenter som ikke har betalt for seg, kan risikere å nektes å delta i undervisningen og å gå opp til eksamen. Studentforholdet kan også sies opp dersom terminavgiften ikke betales på tross av påkrav. Studenten skal gis minimum 14 dagers varsel om dette fra skolens side.

AVBESTILLING/AVBRUDD
:

Avbestilling fra elevens side skal skje skriftlig til skolen. Påmeldingsgebyret refunderes ikke da dette dekker administrasjon ved søknadsbehandlingen. Studenter som avbryter studiet etter studiestart plikter å betale terminavgiften for inneværende termin. Ved avbrudd i studiet i andre termin plikter studenten å betale terminavgiften for begge terminene. Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre studiegang urimelig tyngende eller umulig vil egen avtale gjelde.

ENDRING AV UNDERVISNINGSTILBUD


Skolen tar forbehold om endringer av undervisningstilbudet.